تحلیل و مطالعه اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

رژیم های پولی و چرخه تجاری

با در نظر داشتن تئوری های سنّتی اقتصاد، یکی از ویژگی های یک رژیم تغییر پذیر مثل نظام پولی طلای کلاسیکی[1] که حدود سال 1880 تا وقوع جنگ جهانی اول حاکم بود، وجود مجموعه ای از نیروهای بازاری خود به خود تنظیم شونده ای می باشد که باعث ثبات بلند مدت سطح قیمت ها می شوند. سازوکاری که این نیروها توسط آن فعالیّت می کنند معمولاً توسط تئوری کلاسیکی کالایی پول توصیف می گردد (بوردو[2]، 1984). با در نظر داشتن تئوری مذکور، تغییرات تولید طلا در نهایت هر حرکت تورمی یا ضد تورمی سطح قیمت را خنثی خواهد نمود. به هر حال مسئله این می باشد که شوک های غیر منتظره عرضه یا تقاضای طلا می توانند اثرات کوتاه مدت قابل توجهی بر سطح قیمت و محصول واقعی در روبرو شدن با انعطاف ناپذیری های اسمی داشته باشند.

در یک رژیم بین المللی تغییر پذیر، تثبیت ارزش پول رایج کشورها به قیمت ثابت طلا، تکیه گاه اسمی پایداری برای سیستم پولی بین المللی فراهم می کند. به هر حال چنین ثباتی هنگام رویایی با شوک های خارجی که عامل ایجاد اشتغال و محصول بی ثبات هستند، مشخص می گردد. گذشته از این، تبعیت از رژیم بین المللی تغییر پذیر به معنای فقدان استقلال پولی و مالی می باشد، زیرا تحت چنین رژیمی الزام نخست حفظ قابلیت تبدیل پول های رایج به فلز قیمتی و نه تثبیت اقتصاد داخلی می باشد (برگمن، بوردو و جان یونگ[3]، 1998).

در یک رژیم پولی بدون پشتوانه، به گونه تئوریک، مقامات پولی می توانند از عملیات بازار باز یا دیگر ابزارهای سیاستی برای مقابله با انواع شوک هایی بهره گیری کنند که ممکن می باشد بر سطح قیمت و فعالیّت واقعی تحت این معیار پولی اثرات نامطلوبی داشته و موجب ثبات اسمی کوتاه مدت و بلند مدّت گردد. همین گونه چنین رژیمی استقلال سیاسی مالی داخلی  بیشتری به ارمغان می آورد. به علاوه استقلال سیاسی مقامات و طرفداری از یک رژیم بدون پشتوانه انعطاف پذیر نرخ ارز، باعث ایجاد مقاومت در برابر شوک های خارجی می گردد[4].

همانند یک رژیم تغییر پذیر، کشورهایی که رژیم های پولی بدون پشتوانه را تعقیب می کنند، می توانند به نرخ های ارز تثبیت شده با یکدیگر وفادار باشند. مزیّت کلیدی این اقدام، اجتناب از هزینه های معاملاتی ارز (مبادله) در تجارت بین المللی می باشد. به هر حال یک سیستم نرخ تثبیت شده بر مبنای پول بدون پشتوانه، تکیه گاه اسمی پایدار رژیم تغییر پذیر پولی را ارائه نمی دهد مگر این که تمامی اعضا پول های رایجشان را بر حسب پول رایج یک کشور غالب تعیین کنند (برای مثال ایالات متحده تحت برتون وودز یا آلمان در سیستم پولی اروپا).

2-14 سیاست های پولی و اعتباری و چرخه های تجاری

در این بخش کوشش می گردد به طریقه ورود بخش پولی در مباحث چرخه های تجاری پرداخته شده و سیر تکامل نظریه هاو تئوری های چرخه های تجاری ارایه شوند. در اولین گام تئوری چرخه تجاری حقیقی مطرح می گردد و در ادامه با تکامل و تصحیح فروض آن، تئوری های چرخه تجاری جدیدی حاصل خواهند گردید که به تدریج تأثیر عوامل پولی در آن ها پررنگ تر خواهد گردید.

[1]. The Classical Gold Standard

[2]. Bordo

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]. Bergman, Bordo and  Jonung

. [4]پیشرفت های تئوریکی در سال های اخیر تشخیص آسان میان نرخ های ارز شناور و تثبیت شده را پیچیده کرده اند. با وجود تحرک سرمایه، جانشینی پول رایج، واکنش های سیاسی و وابستگی متقابل سیاسی، نرخ های شناور لزوماً به گونه کامل در برابر شوک های پولی یا واقعی حفاظی ایجاد نمی کنند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی این مطالعه مطالعه اثر سیاست پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه